Blog Single

06 jul

Så meget kan du få i håndværkerfradrag i 2020

Sponsoreret indhold

Her på siden skriver vi ofte om energirenovering og -optimering af boligen. Det har rejst spørgsmålet om, hvorvidt man stadig kan få håndværkerfradrag i 2020, og hvor stort et fradrag man i givet fald kan få. Vi tager derfor pulsen på håndværkerfradraget anno 2020 i denne artikel.

Håndværkerfradraget, som det ser ud i dag

Når vi ser på håndværkerfradraget, som det ser ud i dag, er det vigtigt at notere sig, at fradraget er delt op i to forskellige typer. Her kan du se de to typer, der er tale om:

  1. Serviceydelser
  2. Håndværksydelser

Du kan således både få fradrag for service- såvel som håndværksydelser i 2020. Det er imidlertid kun håndværksydelserne, der er relevante, når det kommer til energirenovering. Serviceydelserne dækker nemlig over ting som vinduespolering, havearbejde, børnepasning osv., og altså ikke fysiske forbedringer på boligen. Det gør håndværkydelserne derimod.

Hvilke energiforbedringer giver fradrag?

Der findes en lang liste af håndværksydelser, som giver fradrag. Når det kommer til energiforbedringer, er de væsentligste områder blandt andet isoleringsopgaver, varmeanlæg, vedvarende energi (f.eks. solceller eller husstandsvindmøller), udskiftning af radiatorer, udskiftning af vinduer og døre osv.

Der er imidlertid også nogle energirenoveringsopgaver, der tidligere har resulteret i fradrag, men ikke gør det længere. Det gælder f.eks. energirenovering, som fra 2020 ikke længere er fradragsberettiget, og det samme gør sig gældende ift. installation af varme- og ventilationsstyring samt installation af ladestik til elbiler.

Som du kan se, findes der altså stadig nogle grænser for, hvornår en given opgave kan give fradrag eller ej, og er du det mindste i tvivl, anbefales det altid, at du forhører dig, når du indhenter tilbud fra håndværkere. Håndværkeren vil altid vide, om opgaven berettiger dig til håndværkerfradrag, og kan også hjælpe dig med, hvordan du ansøger om fradraget.

Hvor meget kan du få i håndværkerfradrag?

Som nævnt i indledningen er håndværkerfradraget i dag delt op i to kategorier, nemlig serviceydelser og håndværksydelser. Hver kategori har en øvre grænse for størrelsen på fradraget, og den gode nyhed ift. energirenovering er, at den øvre grænse ved fradrag på håndværksydelser er dobbelt så høj som ved serviceydelser.

Helt konkret kan du få 12.500 kr. i fradrag, når der er tale om håndværksydelser, mens serviceydelser giver et fradrag på op til 6.200 kr. Du kan altså med andre ord overføre 12.500 kr. fra din faktura fra håndværkeren til et personligt fradrag på din selvangivelse.

Related Posts

Leave A Comment