Vandkraft

Vandkraft er en af de vedvarende energikilde, som kan give en stabil og god elproduktion. Det er en energiform, som næsten ingen udledninger har, som kan påvirke miljøet negativt.

Kort historie om vandkraft

Vandkraft er den vedvarende energikilde, som bliver mest anvendt i verden, selvom det i Danmark ikke udgør en særlig stor del af vores energiproduktion. Det er dog ikke nogen ny energikilde – faktisk er det nok den ældste metode, da man før Kristi fødsel benyttede sig af vandkraft i form af at male korn til mel. Senere hen blev vandkraft den mest effektive energikilde til at drive savværker og mineindustrien. Det første vandkraftværk blev etableret i Niagara Falls i USA. Her er vi tilbage i 1879, hvorefter det tog fart med vandkraft som energikilde til husstandenes private forbrug. Allerede i 1940’erne udviklede det sig til at dække hele 33 % af hele landets energiforbrug.

Hvorfor vælge vandkraft?

Jordens klode består i dag af 70 % vand, hvilket også er grundlag for at benytte en ressource, som vi har meget og let tilgængeligt i de fleste lande. Det betyder samtidig, at vi har en mængde af energi liggende, som vi kan drage nytte af i rigtig mange år frem. En af de store fordele ved at bruge vandkraft er, at du har mulighed for at lagre energi samtidig med at det er under lave CO2-forhold. CO2-udledning er noget, vi i verden har fokus på i dag. Lagring af energi er noget de fleste vandværker gør sig i, ved at de i dag oppumper vand i en reservoir, som kan anvendes ved tørkeperioder eller, hvis de oplever en større efterspørgsel på særlige tidspunkter. Det er noget som ikke er muligt med flere af de fossile brændstoffer såsom oliefyrede kraftværker.

Hvad koster vandkraft?

Vandkraft er den billigste metode og måde at producere elektricitet på i dag. Faktisk er den så billig, at du i USA kan komme helt ned og betale ca. 5 øre pr. kilowatt time. Hvis du sammenligner den, med nogle af de fossile brændstoffer vi har i dag såsom kulkraft og atomkraft, så koster det ca. mellem 10 og 20 øre pr. kilowatt pr. time. Den primære årsag til at prisen er så konkurrencedygtig for denne vedvarende energikilde skyldes, at det kun er produktionen af dæmningen og vandkraftværket, som koster noget. Selve ressourcen som i dette tilfælde er vand, er helt gratis at benytte fra naturens side. Da man i dag bygger vandkraftværkerne meget robuste og forholdsvise simple, så er de let at vedligeholde og dermed økonomiske at drifte modsat vindmøller.

Er vandkraft miljøvenligt?

I og med at vandkraft udelukkende benytter en 100 % naturressource, er udledningen helt CO2-neutral. Vandkraft udnytter den energi, vi i forvejen har tilstede i vandets bevægelser, hvorfor den også er den mest førende vedvarende energikilde i EU. Dog er vandkraftværker et væsentligt indgreb i landskabet og de naturlige økosystemer i floderne. Det kan derfor påvirke naturen og plantelivet omkring.

Vandkraft i Danmark

På trods af at vandkraft var en af de første energiformer, man benyttede sig af helt tilbage fra middelalderen, så er vandkraft ikke den energikilde, som vi i dag arbejder mest med i Danmark. Du skal dog ikke kigge ikke langt væk, før du har et land som Norge, der har en helt anden holdning til vandkraft. Vandkraft udgør faktisk 99 % af den samlede elproduktion i Norge. For at sætte det i perspektiv, så er vores kære naboland Europas største vandkraft producent. Til trods for at vi ikke har bjerge eller flotte vandfald eller floder i Danmark, som de har i Norge, har vi dog alligevel et vandkraftværk. Vandkraftværket er med til at bidrage med 0,1 % af vores samlede energiforbrug i Danmark. Det blev etableret helt tilbage i 1921 tæt ved Bjerringbro i Jylland. Det svarer til ca. 3.000 husstande, der i dag bliver forsynet med strøm hvert år ved hjælp af vand fra Gudenåen, som løber gennem store dele af Østjylland. Med denne form for produktion er det nu muligt, at vi i Danmark sparer 5.790 tons CO2 hvert år ved hjælp af vandkraft.

Det betyder dog ikke, at det er det eneste vandkraft, som vi nyder godt af i Danmark. Vi har en tendens til at handle med vores nabolande som Sverige og Norge, som glædeligt forsyner os med energiforbrug via deres vandkraft. Dette sker typisk i foråret, hvor de oplever, at smeltevand fylder deres floder, hvilket giver anledning til at kunne handle strøm billigt hjem til Danmark.

Kilde: Teknologisk Institut, https://www.teknologisk.dk