Tidevandskraft

Nogle af de mange fordele, som der er ved at benytte tidevandsenergi er blandt andet, at du nøjagtig ved, hvornår du kan benytte dig af tidevandsenergi, og hvornår de andre kraftværker skal overtage energiproduktionen.

Hvad er tidevandskraft?

Tidevandet – og dermed tidevandskraft – rummer en ressource af energi, som vi har mulighed for at omforme og udvinde energi og elektricitet ud af. Tidevandsenergi kommer meget tæt på bølgeenergi, da disse to vedvarende energikilder begge tager udgangspunkt i vand fra havet. Det er en ideel ressource at arbejde med, da vores klode er dækket af 70 % vand, og det rummer så ekstrem en energi, som vi kan drage nytte af, uden at det udleder CO2.

Tidevandsenergi er stadig på forsøgsstadiet, da man endnu ikke har kunne finde en løsning, som kan 100 % forsyne og konkurrere med de andre vedvarende energikilder. Frankrig var de første til at gå forrest med at kaste sig over projektet om at udvinde energi fra tidevand. De etablerede derfor det første kraftværk i 1966 i det nordlige Frankrig.

Hvilke måder kan man udvinde tidevandskraft på?

Der findes i dag to forskellige metoder, som man kan benytte for at udvinde energi fra tidevandet og derved lave tidevandskraft. Det er stadig noget man løbende udvikler og forsker i, for at finde frem til den mest effektive og økonomiske model.

Den ene måde at udvinde energi fra tidevand på er ved at bygge en form for dæmning. Dæmningen skal bygges på tværs af flodmundingen. For at der kan dannes energi gennem dæmningen, placeres der tunneller eller “kanaler”, som vandet kan strømme gennem. Det er her, at turbinerne får energi til at danne elektricitet og energi. Der er mange sammenligninger mellem måden vi udnytter vandenergi på gennem vandkraft og tidenvandskraft.

I Danmark oplever vi, at tidevandet maksimalt kommer op på en højde på ca. 1 meter omkring vadehavet. Der er lavet flere forsøg, som desværre viser at tidevandskraft ikke kan give økonomisk mening før man har en tidevandsforskel på 7 meter, da det er her, man har den optimale udnyttelse af energien fra tidevandet.

Den anden måde, som du kan udvinde energi fra tidevandet og producere tidevandskraft er ved at opsætte nogle tidevandsmøller på bunden af havet. Det kan være en smule mere omstændigt, men det vil dog ikke påvirke miljøet i så høj en grad som en dæmning ville gøre. Derudover er det også væsentlig billigere, og det er mere tilgængeligt at gøre i flere lande.

Fordele og ulemper ved tidevandskraft

Den helt store hæmsko ved tidevandsenergi er, at det er utrolig omkostningsfuldt at bygge disse dæmninger, som er en af måderne, som vi i dag kan udnytte energien fra tidevandet på. Omvendt så er en af fordelene ved tidevandsenergi, at det næsten er helt gratis at producere elektricitet eller varme, da vi benytter os af vand, som er helt gratis. Ser man på en anden ulempe, så er en udfordring i forbindelse med etableringen af en dæmning, at det påvirker det oprindelige økosystem. Tidevandsenergien vil til gengæld være 100 % CO2 neutral modsat de fossile brændstoffer, som vi bruger i dag såsom kul og olie.

Nogle af de mange fordele, som der er ved at benytte tidevandsenergi er blandt andet, at du nøjagtig ved, hvornår du kan benytte dig af tidevandsenergi, og hvornår de andre kraftværker skal overtage energiproduktionen. Omvendt så er energien der kan produceres begrænset til de perioder, hvor der er hhv. højvande og lavvande. Det betyder også, at energiprodukten er begrænset til de timer, hvor der strømmer vand enten ved højvande eller lavvande. Et stort plus ved tidevandsenergi er dog, at det er helt forureningsfrit.

Hvor er de bedst egnede lokationer for tidevandskraft?

Storbritanniens Vestkyst, Frankrig og Canadas østkyst er nogle af de steder i verden, hvor du kan indsamle og udnytte den bedst mulige tidevandsenergi. Det skyldes udelukkende, at det er lokationer, hvor tidevandet går højt op og ned. Rusland, Japan, Korea, Kina og Indiens Vestkyst er også utrolige attraktive steder at placere et tidevandsanlæg.

Kilde: Teknologisk Institut, https://www.teknologisk.dk