Solenergi

Solen er vores største vedvarende energiressource, hvilket gør solenergi til en af i dags og fremtidens vigtigste energikilder, da bare 1 time sol kan dække hele vores globale energiforbrug. Solen og sollyset er en vigtig ressource, vi kan udnytte til mange gode og bæredygtige formål på jorden. De seneste statistikker viser at hele 30 % af solens stråler reflekteres tilbage, hvilket betyder at vi har 70 % af solens stråler, som vi kan kan benytte til at gøre jorden så bæredygtig som mulig. Hvis man kunne opfange bare de 70 % af solens energi i en time, så har man energi nok til at forsyne alle verdens lande med den energi de i dag bruger på et helt år.

Hvad er solenergi

Solenergi kan opdeles i solvarme og elektriske anlæg, der benyttes både decentralt i den enkelte husstand og i større anlæg, som udgør en vigtig del af vores el- og varmeforsyningsnetværk. Her i Danmark benyttes solenergi især i fjernvarmeanlæg, samt i decentrale varmeanlæg monteret på det enkelte hus. For rigtig mange af os er solens energi derfor den ressource, der f.eks. giver os varmt vand i hanen om sommeren, hvor der er mange solskinstimer. Det gælder også for vores nabolande Sverige og Norge (du kan læse mere om solenergi i Norge på Solcellepaneler.com).

Solenergi er energien i det lys, vi får fra solen. Det er altså det lys og den varme, vi kan udnytte til at omdanne til energi. Det kan blandt andet gøres ved hjælp af solceller og solfangere, som i dag kan installeres både på husstande og i marker. Solfangere bliver brugt til at opvarme bygninger og til at producere fjernvarme. Solceller bliver typisk brugt til at producere el.

Da solenergi er en af de vedvarende energiformer, kan det være en del af løsningen for at Danmark i 2050 bliver selvforsynende med vedvarende energi, og dermed gør sig uafhængig af fossile brændstoffer.

 

Er solenergi bæredygtig?

I dag er vi i stand til gennem solenergi at kunne opfange 1000 Watt pr. m2 på en god solskinsdag i Danmark. Det svarer til mere end 100 liter olie pr. m2 om året. For at sætte det i perspektiv så vil en almindelig familie på fire personer, som ikke står alt for længe under bruseren, bruge ca. 600 liter olie til opvarmning af badevandet om året.

Solenergi er en af de mest rene og naturlige energiformer, da vi benytter os af en ressource som dagslyset, som er tilgængelig for alle lande i hele verden. I modsætningen til solenergi er der brændstoffer som kul og olie vi benytter i dag. Disse brændstoffer er kun tilgængelige nogle steder i verden, og de er med til at forurene for vores miljø. Ved at vi benytter os af solenergi, støtter vi op omkring klimaet, da vi benytter os af de naturlige ressourcer vi har tilgængelige i uanede mængder.

 

En ubegrænset miljøvenlig ressource

Solenergi er en ubegrænset ressource, som er tilgængelig for alle lande. Vi har alle lige adgang til solens stråler, hvilket gør det attraktivt kontra olie og kul, som vi har en begrænset mængde af på jorden. Dermed er solenergi også mere konkurrencedygtigt end fossile energikilder.

 

Fast pris og selvforsyning

Solenergi gør det nemt og smart at holde en fast pris, da vi har lige adgang til netop denne vedvarende energikilde. Dermed vil det være ens for alle med den mængde, der er til rådighed. I modsætning til solenergi er det kun nogle lande, som har adgang til fossile brændstoffer. Derfor har nogle lande også mulighed for at prissætte efter udbud og efterspørgsel.

 

CO2-neutral

Solenergi er en energikilde, som er 100 % CO2-neutral, da det bidrager til, at vi reducerer udledningen af drivhusgasser i forbindelse med fossile brændsler. Ved at vi udnytter solens energi til både varme og el, vil der ikke blive dannet nogle lugt eller støjgener. Dermed er det både godt for vores klima, miljø og arbejdsforhold.

 

Solvarme fra solenergi

Den mest gængse metode til at anvende solenergi er ved hjælp af solceller. Faktisk har mere end 50.000 danskere anskaffet sig et solcelleanlæg i 2013, hvor tallet er stigende fra år til år. Solceller virker ved at blive aktiveret af lyset fra solens stråler. Dette lys bliver så omsat til elektricitet, ved at de elektroner som er i panelet får tilsat strøm i form af energi.

Det betyder i praksis, at du kan benytte dig af et solcelleanlæg eller generelt solenergi, selvom det er overskyet. Ved dagslys slipper der nemlig alligevel lys igennem skyerne, som du kan drage nytte af. Det betyder, at du som overvejer at investere i et solcelleanlæg kan forvente at få dækket hele dit forbrug under sommermånederne. I vintermånederne dækkes det meste af det nødvendige forbrug, så du stadig sparer penge.

 

Hvad koster et solcelleanlæg?

Det er væsentligt at vide, at et solcelleanlæg skal forstås som en investering. En investering i at du sparer penge på strøm og varme i din bolig i fremtiden. Det kan være en investering fra 50.000 – 100.000 kr. alt efter dit behov og dine ønsker. Det kan dermed også være forskelligt, hvad du kan forvente at spare, alt efter hvad du har af forbrug i dag. Typisk er der en tommelfingerregel som siger, at du kan forvente en besparelse op mod 8.000 kr. hvert år.

 

Hjælp til finansiering af et solcelleanlæg?

Uanset hvilken størrelse solcelleanlæg som du ønsker at investere i, kan det være nødvendigt at kigge på forskellige finansieringsmuligheder, som ligger for dig. Søg f.eks. hjælp og rådgivning i din bank når du vil investere i et solcelleanlæg.

Solenergi

Kilde: Teknologisk Institut, https://www.teknologisk.dk