Solvarme

Solvarme kan anvendes til opvarmning af brugsvand og supplere din nuværende opvarmning af din bolig.

Hvordan virker det?

Solvarme – hvad er det egentlig og er det noget noget for mig? Et solvarmeanlæg består af solfangere, som ved hjælp af solens energi opvarmer en væske. Væsken bliver pumpet gennem en varmtvandsbeholder og retur til solfangerne ved hjælp af en cirkulationspumpe.

Varmtvandsbeholderen i et solvarmeanlæg bør være væsentlig større end husets almindelige varmtvandsbeholder, da beholderen kan opbevare det varme vand i 3 til 4 dage. Ofte er der behov for at benytte en dobbelt så stor varmtvandsbeholder for at få fuld udbytte af systemet.

Solvarmeanlæg - er det noget for dig?

Solvarme er mest oplagt, hvis du på nuværende tidspunkt opvarmer din bolig med el, olie eller gas. Med et solvarmeanlæg kan du slippe billigere i varme hvert år og spare os alle for den forurening, som fossile opvarmningsformer belaster miljøet med.

Et solvarmeanlæg kan ikke erstatte dit nuværende varmeanlæg, men kan supplere med billigere og mere miljørigtig varme og varmt brugsvand.

Solvarme

Hvilke muligheder har du?

Du har mulighed for at vælge mellem to typer af solvarmeanlæg:

1) Varmt brugsvandanlæg

Denne type anlæg benyttes alene til at opvarme dit brugsvand, mens din eksisterende varmekilde benyttes til opvarmning af din bolig om vinteren.

2) Varmt brugsvand og varmeanlæg

Denne type anlæg opvarmer dit brugsvand og udgør din varme om sommeren. Denne løsning bliver ofte anvendt til gulvvarme på badeværelset om sommeren.

OBS: Hvis du på nuværende tidspunkt har el-varme, er det kun relevant at benytte solenergi til opvarmning af dit brugsvand, da et anlæg til opvarmning af din bolig kræver et vandbåret radiator- eller gulvvarmesystem.

Er dit hus egnet til solvarme?

Som privat forbruger er det mere eller mindre umuligt selv at vurdere om dit hus er egnet til solvarme, men de tekniske spørgsmål får du svar på, når installatøren gennemgår dit hus for at rådgive dig og give et tilbud på opgaven.

Installatøren vil kigge på om dit tag kan bære solfangere, samt om der er plads til solfangerne, som normalt fylder mellem 4 – 10 m2 alt efter hvilket type anlæg du ønsker og hvor stort dit behov er. I praksis kan man placere solfangerne fra sydøst til sydvest med en hældning på 30 – 60 grader. Den mest optimale placering er syd med en hældning på 45 grader, men anlæggets ydelse vil ikke blive væsentligt forringet af at placeringen ikke er 100% optimal.

Du bør også sikre dig at installatøren har tjekket, om der findes krav til placering og lignende i bygningsreglementet.

Hvad koster det?

Et komplet solvarmeanlæg koster typisk 35.000 - 50.000 kr.

Når der er tale om et almindeligt parcelhus med en familie bestående af 2 voksne og 2 børn. Der er mange faktorer, som har indvirkning på prisen, men det er især anlæggets størrelse, type af solfangere og monteringen, der er afgørende for prisen.

Prisen beregnes ud fra:

Anlæggets størrelse

Anlæggets størrelse fastsættes ud fra dit behov, samt om du ønsker en løsning kun til opvarmning af vand, eller en komplet løsning, som også bidrager til opvarmningen af din bolig.

Type af solfanger

Du kan vælge mellem 2 forskellige typer af solfangere til dit solvarmeanlæg. Rørsolfangere er den dyreste og mest effektive løsning, mens plansolfangere er billigere i anskaffelse, men ydelsen er betydelig mindre.

Monteringen

Prisen på montering kan variere meget, da næsten alle huse er forskellige. F.eks. kan typen af tag, placeringen af solfangeren og resten af anlægget have indvirkning på prisen.

Vær opmærksom på

Nogle installatører annoncerer montering til en meget lav pris. Her bør du undersøge om den løsning er teknisk mulig hos dig, da der ofte er tale om en såkaldt “standardmontering”, som ikke dækker alles behov.

Hvor meget kan du spare?

Du kan typisk spare 1.200 - 7.300 kr. om året

Opvarmer du din bolig og dit vand med el, olie eller gas, kan du spare penge samtidig med at du får en mere miljørigtig varmeløsning. Har du f.eks. et almindeligt forbrug, et A-mærket oliefyr og får installeret et solvarmeanlæg med 8 m2 solfanger areal til opvarmning af forbrugsvand, kan du ifølge tal fra Energistyrelsen opnå en besparelse på ca. 3.900 kr. om året. Har du derimod el-varme, kan du spare hele 5.900 kr. om året alene på opvarmningen af dit forbrugsvand. Din reelle besparelse vil afhænge af dit forbrug, din nuværende varmekilde og effektiviteten af dit solvarmeanlæg.

Du kan få tilskud til solvarme

Du kan få håndværkerfradrag og energitilskud

Du kan få et energitilskud pr. adresse, så hvis du både har hus og sommerhus kan du få tilskud til energiforbedringer på begge adresser. Håndværkerfraget er et årligt maksimumsbeløb du kan trække fra på din selvangivelse.

Energitilskud til hus, rækkehus og sommerhus

Du kan få energitilskud, hvis du bor i hus eller rækkehus på mindst 80 m2 og du opvarmer huset med olie, gas, træpiller (biomasse) eller el. Du kan ligeledes få energitilskud til dit sommerhus, hvis det minimum er 50 m2 og du opvarmer det med elvarme og evt. supplerer med brændeovn.

Energitilskud

Energitilskudet beregnes ud fra den energibesparelse som din forbedring giver. Tilskudet til solvarme er desværre ikke særlig stort, men værd at tage med.

Energitilskud til solvarme er ofte: 500 – 1.000 kr.

Mange installatører sørger for ansøgningen til energiselskabet.

Håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget, som blev permanent i 2018, kan du trække arbejdsløn inkl. moms fra på din selvangivelse.

Maksimum årligt fradrag pr. person over 18 år: 12.000 kr.

Læs om håndværkerfradraget på skat.dk

Køb af solvarmeanlæg

Hvis du overvejer at investere i et solvarmeanlæg til dit hus, anbefaler Energistyrelsen at du lader op til 3 installatører gennemgå dit hus og rådgive dig om, hvilke muligheder du har, hvor stort anlægget bør være og hvor anlægget bør placeres, så du får størst mulig udbytte af din investering. Det gør du nemmest ved at bestille et uforpligtende tilbud fra 3 lokale leverandører.

Med uforpligtende tilbud og løsningsforslag fra 3 forskellige leverandører kan du lettere tage den endelige beslutning om solvarme er en god investering for dig.

(Reklame, 3byggetilbud)

Solvarme - Få 3 uforpligtende tilbud fra lokale leverandører

NEMT, HURTIGT OG GRATIS TILBUD   HÅNDVÆRKERE I HELE LANDET

Få 5 års entreprisegaranti på 35.000 kr.

Hvis der opstår fejl eller mangler ved det arbejde håndværkeren har udført, så dækker entreprisegarantien fra 3byggetilbud med op til 35.000 kroner til udbedring af disse. Garantien dækker også hvis håndværkeren går konkurs.

Boligforeninger, selskaber og erhverv er dækket for op til 100.000 kroner.

3byggetilbud entreprisegaranti dækker i 5 år og skulle noget gå galt skal du blot følge deres klageguide, som altid kan findes på 3byggetilbud.dk/garanti/

Alt du skal gøre er, at bestille 3 gratis og uforpligtende tilbud på solvarme hos 3byggetilbud og vælger du en af disse leverandører, er din investering i solvarme dækket af garantien. Få 3 tilbud på solvarme – Gratis!

Ting du bør undersøge

Inden du siger ja tak til et af dine 3 tilbud og køber et solvarmeanlæg, bør du tjekke hos kommunen at der ikke er lokalplaner, fredninger eller servitutter, der er til hindring for at du må investere i solvarme. Hvis dit hus er fredet, er det normalt ikke tilladt at montere solfangerene på taget.

Det er også en god at tale med naboerne, da selv om du kan købe antirefleksbehandlede solfangere, vil de typisk give noget genskin, som kan være til gene. Normalt giver solfangeren ikke mere genskin end et ovenlysvindue, men det er stadig værd snakke om over hækken og især hvis du har planer om et stort anlæg.

Det er ligeledes også en god idé at undersøge om anlægget er dækket af dine nuværende forsikringer, eller om det er muligt at tegne en tillægsforsikring, så du er dækket, hvis du skulle være uheldig.

Vedligeholdelse af anlægget

Et solvarmeanlæg kræver ikke meget vedligeholdelse, men du kan med fordel rengøre solfangeren, så du får fuld udbytte af anlægget. På grund af hældningen bliver støv og andet skidt vasket af når det regner. Du kan dog også rengøre solfangerene ved at skylle dem over med vandslangen. Er de meget beskidte, kan du tørre dem af med en blød svamp og almindeligt postevand. Undgå at bruge sæbe eller andre rengøringsmidler.

Har du træer i nærheden af dit hus, bør du holde dem nede, så de ikke skygger for solfangerne.

Du kan undersøge om anlægget fungerer som det skal, ved at tjekke om cirkulationspumpen kører om dagen og ikke om natten. Oppe på taget kan du se efter om solfangerne er blevet misfarvet, har revner eller om beslagene er løse. Vil du være helt sikker, kan du få et vvs-firma til at gennemgå anlægget, f.eks. en gang om året.

Kilde: Energistyrelsen, sparenergi.dk