Blog Single

30 mar

Hvordan påvirker coronavirussen klimaet?

Sponsoreret indhold

Midt i coronaudbruddet har der rejst sig et interessant spørgsmål omkring klimaet. For når vi nu bliver indenfor, og fabrikker, lufthavne og andre store CO2-bidragere samtidig lukker ned i stor stil, er det nærliggende at stille spørgsmål til, hvilken påvirkning coronavirussen har på klimaet?

Der hersker næppe tvivl om, at de store forandringer, verden gennemgår i øjeblikket, vil have en indflydelse på klimaet. Men hvilken? Lad os starte ud med at se nærmere på den nuværende klimasituation – set i lyset af coronavirussen.

Fald i CO2-udledningen

Den seneste måneds tid har vi været vidner til lukninger af fabrikker, lufthavne og en lang række andre store CO2-udledere. Skorstenene ryger ikke, og flyene står solidt plantet på jorden. Samtidig står mange biler stille i garagen. Samfundet kører med andre ord på lavt blus, og det betyder selvfølgelig, at det nuværende CO2 niveau falder.

Men hvor meget falder det så?

NASA har offentliggjort en række billeder fra Kina, der tydeligt viser, at CO2-udledningen her er faldet drastisk. Det vurderes, at faldet svarer til 25%. Billederne sammenligner CO2-udledningen fra den 1. – 20. januar med den 10. – 25. februar, hvor det kinesiske samfund nærmest blev sat på pause. Samme effekt vil også kunne ses i resten af verden i takt med, at også den lukker ned for store dele af erhvervslivet, trafikken og andre CO2-kilder.

Coronavirussens effekt på længere sigt

Det kan være fristende at sidde og kigge på sit vintage ur, mens viseren kører rundt, og tænke på, at klimaet får det bedre for hver dag, der går med coronavirus. Men inden vi glæder os for meget over situationen klimaet taget i betragtning, er det en god idé at se lidt længere frem i horisonten. For hvilken effekt vil coronavirussen have på klimaet på længere sigt?

Når samfundet går i stå, er det ikke kun CO2-udledningen, der hæmmes heraf. Det gør de mange klimainitiativer rundt omkring i verden også. Så selv om den øjeblikkelige reduktion af CO2-niveauerne giver anledning til fejring, er det stadigt for tidligt at finde champagneglassene frem. Den nuværende situation er ikke holdbar på længere sigt, og det er derfor utænkeligt, at CO2-udledningerne ikke vil stige igen, når verden før eller siden kommer sig over coronavirussen.

Først til den tid vil det være muligt at opgøre de samlede konsekvenser af den effekt, coronavirussen har haft – både på CO2-udledningen, men også på de mange klimaprojekter, der i øjeblikket står i stampe.

Related Posts

Leave A Comment