Blog Single

14 sep

Lavere oliepriser kan være en fordel for klimaet

De fleste ved, at olie – og andre fossile brændstoffer – er skidt for klimaet. Derfor kan det også komme som en overraskelse for mange, at lavere oliepriser kan være en fordel for klimaet. For jo lavere prisen er, jo mere olie vil der vel blive købt rent teoretisk ud fra devisen om udbud og efterspørgsel?

I teorien; ja. Men oliemarkedet er en kompleks størrelse, og oliemarkedet kan ikke sammenlignes 1:1 med øvrige traditionelle markeder, som vi kender dem. Det er blandt andet OPEC skyld i.

Hvem er OPEC?

OPEC er en sammenslutning af olieproducerende lande ført an af Saudi-Arabien, som står for en stor del af verdens olieproduktion. Og da olie er en knap ressource – en skønne dag løber verden tør – er OPEC selvfølgelig interesseret i at få så mange penge for hver eneste tønde olie, de pumper af undergrunden.

Og hvordan kan de gøre det?

Ved at begrænse udbuddet af olie. Ofte – der kan være undtagelser – vil man derfor se, at OPEC skruer ned for oliehanerne, når olieprisen ikke er attraktiv. OPEC er på den måde en slags ”olieindustriens låsesmed”, der i stor grad kan låse op og i for udbuddet af olie efter behag.

Antal af amerikanske olieproducenter følger olieprisen

Det er imidlertid ikke kun OPEC, der producerer olie – det gør USA i høj grad også. En stor andel af den amerikanske olie pumpes op i det enorme Permian Basin; et område på mere end 220.000 kvadratkilometer placeret i den sydvestlige del af USA, der i runde tal er ca. 5 gange så stort som Danmark.

Her kan der selvsagt pumpes masser af olie op, men også her er olieproduktionen fuldstændigt afhængig af olieprisen. Når olieprisen ligger på $70-80 eller højere, ses det, at det vrimler frem med producenter, der pumper millioner af tønder olie op. Når prisen – som i skrivende stund – er under $40, er billedet imidlertid et andet. Her kan det for en stor del af producenternes vedkommende ganske enkelt ikke betale sig at pumpe olien op, da omkostningerne overstiger indtjeningen. Et glimrende eksempel på, at en lavere oliepris kan være en fordel for klimaet.

Svært at spå om olieprisen

Set fra et klimamæssigt synspunkt kan der derfor være interesse i, at olieprisen forbliver lav, som den er nu – eller endda endnu lavere. Desværre er det noget nær umuligt at spå om olieprisen på sigt, og man bør derfor heller ikke sætte sin lid til, at lave oliepriser redder klimaet. Til gengæld kan vi glæde os over, at oliepriserne – i hvert fald for en stund – er så lave, at det kan gavne klimaet.

Related Posts

Leave A Comment