Blog Single

27 jan

Grøn energi er nu billigere end sort

Grøn energi er nu billigere end sort

En milepæl er nået. Tidligere har en af de største ulemper ved grøn energi – og et af de mest brugte argumenter for at fortsætte med at producere energi fra fossile brændstoffer – været, at den grønne energi var dyrere at producere.

Sådan forholder det sig ikke længere – tværtimod.

I en klumme på bloomberg.com fra november 2019 beskriver Peter Orszag, CEO hos det finansielle rådgivningsfirma Lazard, hvordan vind- og solenergi hele tiden bliver billigere at producere. Og ikke nok med det; udgifterne ved produktion af vind- og solenergi er nu så lave, at det ikke længere kan betale sig at fortsætte driften af gamle kulværker – det er ganske enkelt billigere at producere nye og vedvarende energikilder i stedet.

Så meget koster det at producere grøn energi

Ifølge Peter Orzsag og Lazard er de økonomiske omkostninger ved at producere grøn energi styrtdykket de senere år. I dag koster det cirka $40 at producere en megawatt-time, når den produceres ved hjælp af solenergi eller vindenergi. Denne omkostning er ikke blot lavere end udgifterne til at bygge kulværker og producere konventionel, sort energi – den er også tæt på at være lavere end de omkostninger, der er ved at drive eksisterende kul- og atomkraftværker.

I dag koster det i gennemsnit $34 at producere en megawatt-time ved hjælp af kul, og for atomkraftværker ligger den gennemsnitlige pris på $29. Priserne er dermed isoleret set stadig lavere end omkostningerne ved at producere grøn energi, men tages der højde for den økonomiske støtte til grøn energi, lander prisen her på $28 per megawatt-time – altså billigere end både kul og atomkraft.

Det er i særdeleshed interessant. For hvis det økonomiske incitament til at anvende sorte energiressourcer forsvinder, er der for alvor åbnet op for en global grøn omstilling.

Trenden fortsætter: fremtiden er grøn

Omkostningerne ved at producere grøn energi er faldet kontinuerligt de senere år, og selv om særligt vindenergiomkostningerne er begyndt at bremse lidt op, præsterer både sol og vind stadig ganske flotte omkostningsreduktioner. Sidste år blev vindenergi således 4% billigere at producere, mens omkostningerne forbundet med solenergi dykkede hele 7%. Det kræver ikke megen hovedregning for at kunne regne ud, at denne trend ikke skal fortsætte længe, for det ganske enkelt ikke giver mening at producere energi på atom- og kulkraftværker længere.

En af udfordringerne er selvfølgelig stadig, hvordan vi lagrer den grønne energi, men når først den nød er knækket, kan vi forhåbentligt – og formentligt – se frem til en global grøn omstilling, hvis lige vi ikke har set før. Og så ser fremtiden både lys og grøn ud.

Solenergi og vindenergi

Related Posts

Leave A Comment